Stěhovací poradenství

Stěhovací poradenství je určeno především pro firmy, které chtějí přestěhovat svoje kanceláře nebo celou firmu s minimalizací rizika narušení jejího chodu. Díky stěhovacímu poradenství jsme schopni rozebrat podrobnosti stěhování a naplánovat celou akci tak aby na sebe jednotlivé etapy kontinuálně navazovaly a celá akce byla rychlá.

Demontáž/montáž nábytku

Bez ohledu na to zda je služba určena pro stěhování, vyklízení nebo likvidaci pozůstalosti, je tato služba standardní součástí našich služeb stejně jako možnost rozmístění vybavení do nových prostor. Pokud nemáte čas demontáž/montáž provést osobně, naši odborníci se o ni postarají. Služby provádíme rychle, ale odborně a šetrně ke stěhovanému vybavení. Služba demontáže/montáže je nejčastěji využívána u obývacích stěn či kuchyňských linek. Službu nabízíme také pro případy, kdy si naši klienti nakoupí nový nábytek, ale nemají možnost jej dopravit domů.

Balící služba

Při standardním rozsahu stěhování je balení prováděno nejčastěji v den stěhování. Pokud se však jedná o stěhování skladů či hal, je nutné balení realizovat minimálně den před zahájením stěhování. Cena balicí služby se odvíjí od hodinové sazby zaměstnance a cenou balicího materiálu.

  • Papírové krabice, plastové boxy
Vhodné pro stěhování drobnějších věcí (knihy, nádobí, kartotéky, obsahy šuplíků) či oblečení.
  • Šatní boxy
Určené pro zavěšení oděvů
  • Fixační folie
Vhodná pro zabalení nábytku
  • Bublinková folie
Vhodná pro zabalení elektrospotřebičů a elektroniky
  • Pěna/vata/granulát
Určený pro stěhování křehkého vybavení (porcelán, skleněné nádobí atd.)

Odvoz odpadu

Součástí našich služeb je také odvoz odpadu a jeho ekologická likvidace. Služba odvozu odpadu je určena především pro elektroodpad, dřevěný odpad, kovový odpad, suť, pneumatiky, sklo, plasty či nebezpečné složky komunálního odpadu.